Μετοχές
%
A.S. COMPANY (ΚΟ) 1.22 1.67 %
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 18.53 1.26 %
ALPHA TRUST (ΚΟ) 14.5 0 %
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 4.82 2.99 %
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1.85 3.93 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 0.002 0 %
ALSINCO (KO) 0 -
ALTEC (ΚΟ) 0.012 0 %
ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 0.839 -3.01 %
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0.045 7.14 %
AUDIOVISUAL (ΚΟ) 0.08 0 %
AUTOHELLAS (ΚΟ) 15.8 0 %